Tác động của quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cùng với nó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ sẽ ảnh hưởng một cách sâu sắc đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thông qua những tác động của nó tới sản xuất, kết cấu hàng hóa, dịch vụ và làm xuất hiện nhiều ngành nghề mới.

Sự ứng dụng hệ thống sản xuất tự động hóa đã cho phép hình thành cơ cấu sản xuất có khả năng thích ứng cao; làm giảm vai trò chủ yếu của lao động chân tay; làm mất đi lợi thế lao động rẻ, tăng vai trò của yếu tố trí tuệ; làm thay đổi sự phân loại cơ cấu ngành sản xuất kiểu cổ điển, vai trò nền tảng của các ngành công nghiệp và lợi thế của các ngành kinh tế, làm tăng vai trò và tỷ trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu ngành kinh tế quốc dân.

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn Việt:

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ giá viết luận văn thuê  tại Tp HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác,… hãy nhớ đến LUẬN VĂN VIỆT nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

>> Xem thêm dịch vụ nhận làm thuê luận văn quản trị của chúng tôi

Sự ra đời của hệ thống sản xuất tự động hóa là cơ sở của hệ thống sản xuất phần mềm, một hệ thống sản xuất linh động có khả năng biến ứng cao. Hậu quả tất yếu của quá trình này là làm giảm vai trò của yếu tố lao động chân tay, làm mất đi lợi thế lao động rẻ ở nhiều ngành sản xuất. Trong khi đó, tri thức và thông tin lại trở thành những yếu tố giữ vị trí ngày càng quan trọng trong quá trình sản xuất và cạnh tranh. Phân tích về vấn đề này, Bùi Tất Thắng đã khẳng định: “Cơ cấu nền kinh tế hiện đại ngày càng ít phụ thuộc vào những yếu tố tài nguyên thiên nhiên và những nguồn lực thụ động” [3, tr.44].

Công nghiệp hóa làm thay đổi phân loại cơ cấu ngành sản xuất cổ điển. Nhiều thập kỷ nông nghiệp và công nghiệp là hai ngành sản xuất cơ bản. Ngày nay dịch vụ trở thành một lĩnh vực chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của các quốc gia. Sự phân loại các ngành công nghiệp thành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ cũng đã lỗi thời. Những ngành được xem là nền tảng của thời đại công nghiệp cơ khí trước đây không còn giữ vai trò như trước mà nhường chổ cho các ngành công nghiệp điện tử, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng…

Công nghiệp hóa đã làm xuất hiện những ngành mới và sự thay đổi kết cấu hàng hóa để xác định lợi thế so sánh động. Đánh giá về vấn đề này, Bùi Tất Thắng đã khẳng định:“Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghệ mũi nhọn như: điện tử, sinh học, vật liệu mới sẽ xuất hiện những ngành công nghiệp mới, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thế giới” [6, tr.46].

> Xem thêm Các dịch vụ khác của Luận Văn Việt: dịch vụ xử lý số liệu SPSS,  dịch vụ viết tiểu luận thuê,  nhận làm báo cáo thuê tốt nghiệp , nhận làm bài tập thuê hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng tinh chế có hàm lượng trí tuệ cao, giảm tỷ trọng các mặt hàng sơ chế từ nông nghiệp, khoáng sản. Để tận dụng được lợi thế đó, đòi hỏi các nước phải chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế theo hướng hiện đại.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thúc đẩy quá trình phân công lao động theo hướng chuyên môn hóa ngày càng cao, làm xuất hiện những ngành nghề mới như: công nghiệp điện tử tin học, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và đã mang lại những thành tựu to lớn cho các nước trong quá trình phát triển. Các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức cao như tín dụng ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ y tế, giao thông vận tải quốc tế, đào tạo nhân lực, du lịch, thông tin liên lạc…cũng ngày càng phát triển và đóng góp phần lớn trong tổng thu nhập quốc dân của các quốc gia. Lợi thế của các ngành sản xuất truyền thống ngày càng giảm xuống. Để tận dụng được lợi thế mới, đòi hỏi các nước phải lựa chọn cơ cấu ngành kinh tế một cách phù hợp nếu như không muốn tụt hậu xa hơn so với các nước.

Nhiều công ty xuyên quốc gia được hình thành
Nhiều công ty xuyên quốc gia được hình thành

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo ra những tiền đề, điều kiện thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng, phân công lao động quốc tế ngày càng phát triển thì hệ thống các công ty xuyên quốc gia từng bước hình thành và phát triển. Sự hình thành và phát triển của công ty xuyên quốc gia đã và đang tác động một cách sâu sắc tới sức cạnh tranh của hàng hóa ở các nước trên thị trường quốc tế, từng bước tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của các quốc gia theo hướng ngày càng phát huy lợi thế so sánh động và hướng vào các ngành có hàm lượng chất xám cao.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tác phong làm việc công nghiệp, nâng cao trình độ tay nghề của người lao động và đội ngũ quản lý, cải tiến các thủ tục hành chính…Những biến đổi to lớn này đang tạo ra những tiền đề, điều kiện hấp dẫn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, góp phần hình thành các khu chế xuất hiện đại, hệ thống các dịch vụ cũng ngày càng phát triển, từng bước thúc đẩy các nước chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng hiện đại.

Xem thêmKhái niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *