Nhà quản trị là gì? Cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức

11/11/2020 Đặng Phương Tâm Lượt xem 0 Bình luận
4/5 - (2 bình chọn)

Đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp không thể nào thiếu được nhà quản trị. Đây là những người giữ vai trò đưa tổ chức đạt tới một thành công nhất định như kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Vậy nhà quản trị là gì? Các cấp của nhà quản trị trong tổ chức như thế nào? Để có câu trả lời hãy cùng Luận Văn Quản Trị theo dõi bài viết dưới đây.

hinh-anh-nha-quan-tri-la-gi-1
Nhà quản trị là gì?

Xem thêm:

Phong cách lãnh đạo là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng

Tầm hạn quản trị là gì? Đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng

Khái niệm nhà quản trị là gì?

Nhà quản trị là những người trực tiếp tham gia vào việc chỉ huy trong bộ máy điều hành của tổ chức, doanh nghiệp. Họ có nhiệm vụ thực hiện các chức năng của quản trị trong phạm vi đã được phân công, giao nhiệm vụ để điều khiển công việc của người khác và là người chịu trách nhiệm trước kết quả hoạt động của những người đã được giao công việc.

Bên cạnh đó nhà quản trị còn là những người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra về con người, tài chính, cơ sở vật chất và các nguồn thông tin có trong tổ chức nhằm đảm bảo mang tới hiệu quả giúp cho tổ chức đạt được mục tiêu.

Các cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức

Đối với các nhà quản trị sẽ có những cấp bậc khác nhau. Nó phụ thuộc vào phạm vi trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách,… Dưới đây là 3 cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức.

Nhà quản trị cấp cao

Nhà quản trị cấp cao là những người hoạt động ở bậc cao nhất trong 1 tổ chức. Đồng thời là người chịu trách nhiệm về các kết quả cuối cùng của một tổ chức. Nhà quản trị cấp cao sẽ có nhiệm vụ đưa ra những chiến lược và tổ chức việc thực hiện các chiến lược đó để duy trì và phát triển tổ chức.

Nhà quản trị cấp cao có thể là chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, các ủy viên ban hội đồng quản trị, tổng, phó  tổng giám đốc hay các giám đốc, phó giám đốc của tổ chức…

Nhà quản trị cấp trung gian

Nhà quản trị này hoạt động ở dưới các nhà quản trị cấp cao và trên nhà quản trị cấp cơ sở.

Họ sẽ có nhiệm vụ đưa ra các chiến thuật và thực hiện các kế hoạch, chính sách đề ra của tổ chức. Đồng thời phối hợp với các hoạt động, công việc để có thể hoàn thành được mục tiêu chung. Hỗ trợ rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc của các nhân viên ở cấp dưới.

Chúc danh của nhà quản trị cấp trung gian thường là các trường phòng, phó phòng, chánh quản đốc, phó quản đốc,…

hinh-anh-nha-quan-tri-la-gi-2
Nhà quản trị cấp trung gian

Nhà quản trị cấp cơ sở

Đây chính là nhà quản trị hoạt động ở cấp bậc cuối cùng của một hệ thống cấp bậc nhà quản trị trong cùng một tổ chức.

Những nhà quản trị cấp cơ sở sẽ có nhiệm vụ đưa ra các quyết định có liên quan tới tác nghiệp nhằm thúc đẩy, hướng dẫn và điều khiển công nhân viên cấp dưới của mình trong việc sản xuất kinh doanh, thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu chung đề ra.

Các nhà quản trị cấp cơ sở thường là tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng bán hàng, trường ca, đốc công,…

Vai trò của nhà quản trị

Mỗi cấp bậc của các nhà quản trị sẽ có những nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn khác nhau. Trong quá trình quản trị doanh nghiệp, các nhà quản trị sẽ có vai trò vô cùng quan trọng. Nó được thể hiện thông qua những mặt sau:

Vai trò quan hệ với con người

Nhà quản trị phải đóng vai trò đại diện cho tổ chức của họ. Xét trong mối tương quan giữa con người ở trong và ngoài doanh nghiệp thì vai trò của nhà quản trị sẽ giúp thể hiện được hình ảnh của doanh nghiệp mà họ quản trị ở một mức nhất định nào đó. Đồng thời cũng giúp thể hiện được những nét cơ bản của doanh nghiệp.

Ngoài ra nhà quản trị cũng có vai trò phối hợp kiểm tra công việc với nhân viên cấp dưới qua hình thức quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp. Thêm vào đó, các nhà quản trị cũng giữ vai trò liên lạc với người trong hoặc ngoài doanh nghiệp để có thể hoàn thành được công việc đã được giao.

Vai trò thông tin

Vai trò thông tin của nhà quản trị được thể hiện thông qua những điều sau:

  • Thu thập và tiếp nhận thông tin: Nhà quản trị sẽ có nhiệm vụ xem xét và phân tích về bối cảnh xung quanh của tổ chức nhằm thu thập về các thông tin hay sự kiện có ảnh hưởng tới hoạt động của các tổ chức đó.
  • Vai trò phổ biến thông tin: Nhà quản trị sẽ phổ biến những thông tin cần thiết đối với công việc của nhân viên.
  • Vai trò cung cấp thông tin: Thay mặt cho tổ chức để có thể đưa thông tin ra bên ngoài với những mục đích có lợi cho doanh nghiệp.
hinh-anh-nha-quan-tri-la-gi-3
Nhà quản trị giữ vai trò cung cấp thông tin

Vai trò quyết định

Nhà quản trị có vai trò quyết định được thể hiện trong:

  • Vai trò doanh nhân.
  • Vai trò giải quyết các xáo trộn.
  • Vai trò người phân phối tài nguyên.
  • Vai trò đàm phán.

Kỹ năng của nhà quản trị

Đối với một nhà quản trị, để có thể làm tốt được công việc, nhiệm vụ của mình cần phải có những kỹ năng cơ bản như sau:

Kỹ năng nhận thức

Kỹ năng nhận thức là khả năng am hiểu nhìn nhận về tổ chức dưới một góc độ tổng thể và thể hiện về mối quan hệ giữa các bộ phận.

Kỹ năng nhận thức sẽ bao gồm khả năng tư duy với một tầm nhìn dài hạn và bao quát, xử lý được các thông tin. Đồng thời là người phải nắm được những mức độ phức tạp của hoàn cảnh và biết cách làm giảm thiểu sự phức tạp đó xuống một mức độ có thể đối phó được.

Kỹ năng nhận thức là vô cùng cần thiết, đặc biệt đối với những nhà quản trị cấp cao.

Kỹ năng nhân sự

Đó là kỹ năng của nhà quản trị khi làm việc với người khác một cách hiệu quả nhất. Nó bao gồm khả năng để động viên, tạo điều kiện thuận lợi, lãnh đạo, điều phối, giải quyết các mâu thuẫn.

Đồng thời tạo cho cấp dưới cơ hội được phát biểu về ý kiến mà không phải sợ hãi. Nhà quản trị cũng luôn quan tâm tới đời sống của nhân viên và đặc biệt là tin tưởng, tôn trọng nhân viên của mình.

hinh-anh-nha-quan-tri-la-gi-4
Kỹ năng nhân sự

Tham khảo:

Hành vi tổ chức là gì? Thông tin thú vị về hành vi tổ chức

Quyết định quản trị là gì? Nguyên tắc ra quyết định quản trị

Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng chuyên môn thể hiện ở chỗ am hiểu và thành tạo khi thực hiện những công việc cụ thể. Đó chính là sự tinh thông về các phương pháp, kỹ thuật và những thiết bị có liên quan tới những chức năng cụ thể. Ngoài ra kỹ năng chuyên môn còn bao gồm các kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích và sử dụng những công cụ kỹ thuật để giải quyết vấn đề trong một lĩnh vực nào đó.

Với những thông tin mà Luận Văn Quản Trị chia sẻ trên chắc hẳn đã giúp bạn đọc trả lời được câu hỏi nhà quản trị là gì và có cái nhìn sâu hơn về nhà quản trị. Hy vọng bài viết sẽ mang tới các kiến thức hữu ích giúp bạn áp dụng hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp.

Nguồn: Luanvanquantri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.