My Blog

Hình ảnh quyết định quản trị là gì 1

Quyết định quản trị là gì? Nguyên tắc ra quyết định quản trị

Nền kinh tế hiện nay đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ. Để có thể tồn tại các doanh nghiệp cần...

Hình ảnh dich vụ khách hàng là gì 3

Dịch vụ khách hàng là gì? Đặc điểm và tầm quan trọng của nó

Trong một doanh nghiệp để đạt được sự thành công chắc chắn không thể nào thiếu được dịch vụ khách hàng....

Hình ảnh hành vi tổ chức là gì 1

Hành vi tổ chức là gì? Thông tin thú vị về hành vi tổ chức

Mỗi người đã và đang hoạt động trong một tổ chức nào đó. Khi tham gia hoạt động tại các tổ...

Hình ảnh tầm hạn quản trị là gì 1

Tầm hạn quản trị là gì? Đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng

Để phát triển và mở rộng về quy mô kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có nhiều nhà quản...

Hình ảnh nhà quản trị là gì 1

Nhà quản trị là gì? Cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức

Đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp không thể nào thiếu được nhà quản trị. Đây là những người giữ vai...

Hình ảnh phong cách lãnh đạo là gì 1

Phong cách lãnh đạo là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng

Phong cách lãnh đạo đề cập đến các hành vi đặc trưng của nhà lãnh đạo khi chỉ đạo, động viên,...

Hình ảnh chất lượng dịch vụ là gì 1

Chất lượng dịch vụ là gì? Đặc điểm và nguyên tắc đánh giá

Trong các ngành kinh doanh dịch vụ, chất lượng dịch vụ được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới...

Hình ảnh ngành dịch vụ là gì 1

Ngành dịch vụ là gì? Thực trạng ngành dịch vụ tại Việt Nam

Những năm gần đây ngành dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của nhiều công...

Hình ảnh lữ hành là gì 1

Lữ hành là gì? Khám phá ngành Quản trị du lịch và lữ hành

Đối với một nền kinh tế chú trọng về du lịch như hiện nay thì lữ hành đã trở thành khái...

Hình ảnh qmr là gì 1

QMR là gì và những trách nhiệm của một QMR bạn nên biết

Trong bối cảnh hiện nay, khi các sản phẩm dịch vụ đều đặt chất lượng lên hàng đầu, kiểm soát chặt...

Hình ảnh ma trận ife là gì 1

Ma trận IFE là gì? Đánh giá yếu tố bên trong doanh nghiệp

Đối với hoạt động kinh doanh của một công ty, tổ chức, doanh nghiệp không thể nào thiếu được việc đánh...

Hình ảnh ma trận hình ảnh cạnh tranh 1

Ma trận hình ảnh cạnh tranh là gì? Cách xây dựng ma trận

Ma trận hình ảnh cạnh tranh được sử dụng để so sánh công ty này với công ty khác dựa trên...