My Blog

Tuyển dụng là gì? Vai trò và Quy trình tuyển dụng nhân sự

Đối với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp việc tuyển dụng nhân sự diễn ra thường xuyên và rất cần...

Hình ảnh luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh 1

Cách viết luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đạt điểm cao

Luận văn tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh đã khó, luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh càng...

Hình ảnh báo cáo thực tập quản trị kinh doanh 1

Hoàn thiện báo cáo thực tập quản trị kinh doanh chi tiết

Đối với bất cứ ngành học nào, báo cáo thực tập cũng là điều không thể thiếu, nhất là đối với...

Hình ảnh tháp nhu cầu maslow trong quản trị nhân sự 1

Nền tảng lý thuyết tháp nhu cầu Maslow trong quản trị nhân sự

Tháp nhu cầu Maslow giữ một vai trò tương đối đặc biệt đối với sự phát triển của một bộ máy...

Hình ảnh procurement là gì 2

Procurement là gì? Kỹ năng cần thiết của nhân viên Procurement

Tại các nước phát triển, Procurement được xem là một nghề rất phổ biến. Tuy nhiên tại Việt Nam Procurement là...

Hình ảnh supply chain là gì 1

Supply chain là gì? Khác nhau giữa Supply chain và Logistics

Supply chain chính là một hoạt động giúp cho doanh nghiệp đề ra được các định hướng chiến lược hiệu quả...

Hình ảnh quy trình quản lý nhân sự 1

Tìm hiểu về các bước để xây dựng quy trình quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự được xem là một chìa khóa cho sự phát triển bền vững trong một doanh nghiệp. Để...

Hình ảnh đề tài luận văn thạc sĩ marketing 2

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Marketing hay và mới nhất

Một đề tài luận văn thạc sĩ Marketing được đánh giá là vừa sức nếu nó phù hợp với năng lực...

Hình ảnh báo cáo thực tập marketing 1

Cách trình bày báo cáo thực tập Marketing đúng chuẩn

Khi theo học ngành Marketing, để hoàn thành chương trình học, các bạn sinh viên phải tự mình làm báo cáo...

Hình ảnh tuyển dụng là gì 1

Tuyển dụng là gì? Vai trò và Quy trình tuyển dụng nhân sự

Đối với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp việc tuyển dụng nhân sự diễn ra thường xuyên và rất cần...

Hình ảnh quản trị logistics là gì 1

Quản trị Logistics là gì? Nội dung, mục tiêu và chiến lược

Đối với sự phát triển của ứng dụng công nghệ hiện nay, quản trị Logistics đã trở thành một phần quan...

Hình ảnh nguồn nhân lực là gì 1

Nguồn nhân lực là gì? Đặc điểm, vai trò và chỉ tiêu đánh giá

Nguồn nhân lực được xem là một trong những yếu tố chủ chốt quyết định tới sự thành công hay thất...