Khái niệm về cơ cấu kinh tế và cơ cấu ngành kinh tế

Khái niệm về cơ cấu kinh tế

Trong các tài liệu kinh tế có nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm cơ cấu kinh tế. Các cách tiếp cận này thường bắt đầu từ khái niệm “cơ cấu”. Cơ cấu là một phạm trù triết học, khái niệm cơ cấu được sử dụng để chỉ cách thức tổ chức bên trong của một tổ chức, biểu hiện sự thống nhất của các mối quan hệ qua lại vững chắc giữa các bộ phận của nó. Cơ cấu được biểu hiện như là tập hợp những mối quan hệ liên kết hữu cơ, các yếu tố khác nhau của một hệ thống nhất định. Cơ cấu là thuộc tính của một hệ thống. Do đó, khi nghiên cứu cơ cấu phải đứng trên quan điểm hệ thống.

Như vậy có thể hiểu: Cơ cấu kinh tế là một tổng thể hợp thành bởi nhiều yếu tố kinh tế của nền kinh tế quốc dân, giữa chúng có mối liên hệ hữu cơ, những tương tác qua lại cả về số lượng và chất lượng, trong những không gian và điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể [1, tr.13].

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn Việt:

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ giá viết luận văn thuê  tại Tp HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác,… hãy nhớ đến LUẬN VĂN VIỆT nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

Khái niệm cơ cấu kinh tế
Khái niệm cơ cấu kinh tế

Có nhiều cách tiếp cận về cơ cấu kinh tế tuy nhiên nhìn chung các cách tiếp cận đều phản ánh được mặt bản chất chủ yếu của cơ cấu kinh tế là:

– Tổng thể các nhóm ngành, các yếu tố cấu thành hệ thống kinh tế của một quốc gia.

– Số lượng và tỷ trọng của các nhóm ngành và của các yếu tố cấu thành hệ thống kinh tế trong tổng thể nền kinh tế đất nước.

– Các mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa các nhóm ngành, các yếu tố hướng vào các mục tiêu đã xác định.

Cơ cấu kinh tế có nhiều loại, mỗi một loại cơ cấu phản ánh những nét đặc trưng của các bộ phận và các cách mà chúng quan hệ với nhau trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân. Trên bình diện vĩ mô, có các loại cơ cấu kinh tế như:

+ Cơ cấu thành phần kinh tế

+ Cơ cấu tái sản xuất xã hội

+ Cơ cấu tổ chức – quản lý nền kinh tế quốc dân,

+ Cơ cấu theo vùng – lãnh thổ

+ Cơ cấu ngành kinh tế

Các loại cơ cấu kinh tế này có mối quan hệ gắn kết, tương tác với nhau. Việc phân chia các loại cơ cấu như trên không phải là cách phân chia duy nhất. Thực tế, tuỳ mục đích nghiên cứu mà có thể phân chia theo những cách khác nhau. Đối với tiểu luận này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề thuộc về cơ cấu ngành của nền kinh tế.

> Xem thêm Các dịch vụ khác của Luận Văn Việt: dịch vụ xử lý số liệu SPSS,  dịch vụ viết tiểu luận thuê,  nhận làm báo cáo thuê tốt nghiệp , nhận làm bài tập thuê hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé.

Khái niệm cơ cấu ngành kinh tế

Cơ cấu ngành kinh tế là tổng thể những mối quan hệ về số lượng (số lượng ngành, tỷ trọng) và chất lượng giữa các ngành trong nền kinh tế quốc dân [2. Tr.12]

Khái niệm cơ cấu ngành kinh tế
Khái niệm cơ cấu ngành kinh tế

Có rất nhiều cách phân loại cơ cấu ngành kinh tế. Để thống nhất tiêu chuẩn phân loại ngành giữa các nước, Liên hiệp quốc đã ban hành “Hướng dẫn phân loại ngành theo tiêu chuẩn quốc tế đối với toàn bộ các hoạt động kinh tế”. Tiêu chuẩn phân loại ngành của Liên hiệp quốc có thể khái quát thành ba nhóm ngành lớn:

Ngành thứ I: Nông – lâm – ngư nghiệp.

Ngành thứ II: Công nghiệp, xây dựng.

Ngành thứ III: Thương mại và dịch vụ.

Việt Nam cũng phân loại ngành kinh tế theo cách trên. Mỗi nhóm ngành này có các đặc điểm và vai trò riêng. Ba ngành gộp này bao gồm 20 ngành cấp I như nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối điện nước, xây dựng, thương nghiệp… Các ngành cấp I này lại được chia nhỏ thành các ngành cấp II như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp… Các ngành cấp II lại được phân nhỏ thành các ngành sản phẩm.

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *