Hành vi tổ chức là gì? Thông tin thú vị về hành vi tổ chức

12/11/2020 Đặng Phương Tâm Lượt xem 0 Bình luận
5/5 - (1 bình chọn)

Mỗi người đã và đang hoạt động trong một tổ chức nào đó. Khi tham gia hoạt động tại các tổ chức khác nhau thì họ sẽ có những hành vi tổ chức khác nhau. Vậy hành vi tổ chức là gì? Để tìm hiểu thêm những thông tin thú vị về vấn đề này hãy cùng Luận Văn Quản Trị theo dõi bài viết dưới đây nhé.

hinh-anh-hanh-vi-to-chuc-la-gi-1
Hành vi tổ chức là gì?

Tham khảo:

Quyết định quản trị là gì? Nguyên tắc ra quyết định quản trị

Nhà quản trị là gì? Cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức

Hành vi tổ chức là gì?

Hành vi tổ chức (Organizational Behavior) là môn khoa học nghiên cứu học thuật một cách có hệ thống về cách mọi người hoạt động trong tổ chức thông qua các hành vi, thái độ và sự tương tác giữa con người với tổ chức, được ứng dụng vào việc cư xử và phát triển tổ chức.

Nghiên cứu về hành vi tổ chức sẽ bao gồm những lĩnh vực nghiên cứu riêng nhằm cải thiện về hiệu suất của công việc, làm gia tăng sự hài lòng trong công việc. Đồng thời thúc đẩy đổi mới và khuyến khích lãnh đạo. Thông qua việc nghiên cứu này sẽ đưa ra những giải pháp nhằm phát triển phù hợp đối với thực tế của từng doanh nghiệp.

Hành vi tổ chức cũng được xem là chuỗi các hành động của một nhóm người ở trong cùng một tổ chức. Họ hoạt động dưới một mục đích chung và cùng thực hiện các hoạt động đó sao cho phù hợp với hướng đi và hướng phát triển của doanh nghiệp, tổ chức.

Trong mỗi tổ chức sẽ có các hoạt động khác nhau cùng với các cách lãnh đạo cũng khác nhau. Điều này nhằm giúp cho các đối tượng thuộc tổ chức sẽ có hành vi phù hợp đối với mục đích chung của doanh nghiệp.

Sự cần thiết nghiên cứu hành vi tổ chức

Trong mỗi tổ chức, các cá nhân sẽ có những đặc điểm riêng về tính cách, ngành nghề chuyên môn cũng như kinh nghiệm của họ. Tuy nhiên họ không thể làm việc đơn lẻ mà phải có mối liên hệ đối với đồng nghiệp, người quản lý của mình. Khi cá nhân thay đổi nhờ vào quá trình làm việc lâu dài trong tổ chức thì cũng dẫn tới sự thay đổi của tổ chức đó. Do đó nghiên cứu hành vi tổ chức là điều vô cùng cần thiết.

Các tổ chức tồn tại trước khi cá nhân vào làm việc và nó vẫn sẽ được tồn tại sau khi cá nhân rời bỏ tổ chức. Vì vậy chính bản thân của tổ chức sẽ giữ vai trò như bên thứ 3 để nhìn nhận về hành vi tổ chức.

Hành vi tổ chức đi sâu vào việc giải thích các hiện tượng một cách khoa học nhất. Do đó các kết luận của hành vi tổ chức cũng phải được dựa trên sự nghiên cứu được tiến hành có hệ thống.

hinh-anh-hanh-vi-to-chuc-la-gi-2
Sự cần thiết nghiên cứu hành vi tổ chức

Mục tiêu của hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức là gì? Mục tiêu của hành vi tổ chức ra sao cũng chính là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Hành vi tổ chức được thực hiện nhằm giúp các nhà quản lý có thể lý giải được về hành vi của mỗi con người trong tổ chức đó.

Thông qua việc kiểm soát về hành vi của mỗi người trong tổ chức để giúp tổ chức có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra. Nhờ vào việc đưa ra những quyết định, chính sách cho tổ chức để từ đó có được định hướng đúng đắn cho các cá nhân trong tổ chức.

Ngoài ra, thông qua kiến thức của hành vi tổ chức cũng giúp các nhà quản lý và lãnh đạo có thể dự đoán được trước những hành vi của cá nhân khi có sự thay đổi nào đó trong tổ chức. Nhằm đưa ra những phương án tối ưu nhất, đưa mức độ phản ứng của các cá nhân trong tổ chức xuống một mức thấp nhất.

Vai trò của hành vi tổ chức

Nghiên cứu hành vi tổ chức là việc làm rất cần thiết bởi nó mang nhiều vai trò quan trọng. Cụ thể:

 • Hành vi tổ chức giúp xem xét về mối quan hệ giữa người lao động đối với  tổ chức. Đảm bảo và duy trì phát triển quan hệ hiệu quả nhất. Giúp cho người lao động có thể gắn bó hơn đối với tổ chức của mình.
 • Hành vi tổ chức giúp nhà quản lý có được cái nhìn tổng quát nhất về người lao động. Từ đó có thể đề ra một số chính sách hay các biện pháp thực hiện sao cho phù hợp để đổi mới, sáng tạo và mang tới nguồn năng lượng, động lực cho người lao động.
 • Bên cạnh đó hành vi tổ chức cũng sẽ giúp nhà quản lý có được một môi trường làm việc trong tổ chức đạt được hiệu quả cao nhất.
 • Đảm bảo về sự cân bằng, tin tưởng và sự gắn kết giữa người lao động đối với các tổ chức và giữa người lao động đối với nhà lãnh đạo.
hinh-anh-hanh-vi-to-chuc-la-gi-3
Vai trò của hành vi tổ chức

Các mô hình của hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức được xây dựng thông qua 4 mô hình. Cụ thể như sau:

Mô hình độc đoán, chuyên quyền

Đây là mô hình quản lý lấy quyền lực làm trọng tâm. Theo đó nhân viên cần tuân theo những quyết định của nhà quản lý và phụ thuộc nhiều vào nhà quản lý. Mọi hoạt động diễn ra trong tổ chức đều phải thông qua cấp trên.

Mô hình này ít được các doanh nghiệp áp dụng bởi nó không đáp ứng được yêu cầu phát huy tối đa về nguồn lực và không mang tới môi trường làm việc năng suất nhất. Mô hình độc đoán, chuyên quyền áp dụng nhiều cho quân đội và một số bộ máy tổ chức trong chính quyền nhà nước.

Mô hình giám hộ

Mô hình lấy nguồn lực làm kinh tế của tổ chức và hoạt động quản lý tài chính cũng được lấy làm trung tâm. Khi áp dụng mô hình giám hộ, các hoạt động và hành vi của từng cá nhân ở trong một tổ chức đều phải hướng tới mục đích mang tới lợi nhuận cho tổ chức.

Mô hình hỗ trợ

Áp dụng mô hình này tổ chức sẽ được hoạt động dựa vào nguyên tắc quản lý song song đối với hỗ trợ. Khi đó cá nhân của tổ chức sẽ được chủ động tham gia vào các hoạt động của tổ chức đó hỗ trợ tối đa những thành viên khác của tổ chức hoàn thành công việc tốt nhất.

Mô hình đồng tâm hiệp lực

Mô hình này thực hiện dựa trên sự hợp tác, đồng lòng của các thành viên có trong tổ chức và lấy đó làm trung tâm. Nhờ đó các thành viên sẽ luôn đề cao tinh thần và trách nhiệm làm việc của mình. 

Đồng thời nó sẽ giúp cho doanh nghiệp khuyến khích được tinh thần làm việc của các thành viên có trong tổ chức để tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên, giúp nhân viên tự nguyện cống hiến năng lực của mình cho doanh nghiệp.

hinh-anh-hanh-vi-to-chuc-la-gi-4
Mô hình đồng tâm hiệp lực

Cơ hội và thách thức của hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức được nghiên cứu và thực hiện trong tổ chức mang tới nhiều cơ hội và thách thức:

Cơ hội của hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức mang tới ý nghĩa quan trọng cho các nhà quản lý. Thông qua những vấn đề nổi bật mà nhà quản lý đang phải đối mặt, hành vi tổ chức sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra được các phương pháp hoặc gợi mở các phương pháp có ý nghĩa nhất để đưa tới giải pháp thích hợp.

Thách thức của hành vi tổ chức

Thách thức với tổ chức

 • Sự mở rộng hay giảm biên chế lao động của tổ chức là một trong những thách thức quan trọng đối với tổ chức.
 • Sự đa dạng về nguồn nhân lực cũng tác động mạnh mẽ tới công tác quyết lý.
 • Sự thay đổi của tổ chức cũng khiến cho nhà quản lý cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn để đối mặt với các thay đổi đó nhằm thích nghi được với môi trường.
 • Sự phát triển công nghệ thông tin làm tăng rủi ro đối với quyết định của các nhà quản lý.
 • Nhà quản lý cần phải thúc đẩy sự sáng tạo của các nhân viên và khả năng thích ứng được với những thay đổi do chính các nhân viên tạo ra.

Thách thức thuộc về môi trường

 • Chiến lược cạnh tranh
 • Xu thế toàn cầu hóa
 • Đạo đức và trách nhiệm đối với toàn xã hội

Xem thêm:

Phong cách lãnh đạo là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng

Tầm hạn quản trị là gì? Đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng

Như vậy bài viết trên Luận Văn Quản Trị đã mang tới một số thông tin có liên quan tới hành vi tổ chức và giúp các bạn giải đáp thắc mắc hành vi tổ chức là gì. Hy vọng đây sẽ là nguồn thông tin hữu ích giúp bạn áp dụng thành công vào tổ chức của mình để có thể đưa ra những hướng điều chỉnh phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Nguồn: Luanvanquantri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.